Huisregels en voorwaarden

Huisregels

Kauwgom is verboden tijdens de les.
Roken is in het hele pand niet toegestaan.
Afval in de afvalbak
Beschadigingen aan het interieur dienen te worden gemeld bij een docent of de leiding van Alphense Musicalschool.
Indien je niet naar de les kunt komen, meldt je je tijdig af bij de docent.
De eventuel kledingvoorschriften dienen te worden opgevolgd.
Draag tijdens de lessen geen sieraden in verband met de veiligheid van jezelf en anderen.
Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter.
Het is niet toegestaan tijdens de lessen te blijven kijken, mits de docent er toestemming voor geeft.

Algemene Voorwaarden

1) De lessen worden gegeven door ervaren, geschoolde docenten.
2) Het lesseizoen loopt gelijk met de scholen basisonderwijs regio midden.
3) De vakanties en vrije dagen van Alphense Musicalschool vallen zoveel als mogelijk samen met die van het basisonderwijs in Alphen aan den Rijn.
4) Indien een les door overmacht geen doorgang kan vinden, geeft Alphense Musicalschool dit zo spoedig mogelijk door aan de betrokken leerlingen. Alphense Musicalschool zal er alles aan doen om een invaller te regelen voor de les.
5) Geannuleerde lessen, door overmacht, hoeven niet gerestitueerd te worden (max 2 keer per jaar).
6) Door uzelf gemiste lessen kunnen NIET bij een andere les worden ingehaald.
7) De lessen hebben een minimum van 5 ingeschreven leerlingen en een maximum van 16 leerlingen.
8) Na ieder seizoen worden de lessen stilzwijgend doorgezet na de zomervakantie, mits voor 1 augustus van dat nieuwe seizoen er een schriftelijke annulering gestuurd wordt.

Inschrijving:
1) Het is per lesseizoen, mogelijk om een gratis proefles te volgen.
2) Inschrijving vindt plaats doormiddel van het digitale inschrijfformulier op de website.
3) Later instromen gedurende het lesseizoen is mogelijk, het lesgeld wordt in dat geval berekend op basis van het resterende aantal lessen/uren.
4) U betaald het lesgeld in 1x of via een maandelijkse factuur (10 maanden) voor een totaal van 30 lesuren. Indien voor de maandelijkse factuur is gekozen en besloten wordt vroegtijdig de lessen te stoppen, zal in 1x een eindfactuur gestuurd worden met de resterende maanden/uren.

Uitschrijving:
1) Uitschrijving vindt plaats doormiddel van het toesturen van een email naar info@alphensemusicalschool.nl met daarbij de naam van de deelnemer.
2) Bij betaling voor een compleet lesseizoen is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
3) Afwezigheid bij de lessen, ongeacht de daarvoor opgegeven reden, geeft geen recht op vermindering of teruggave van het lesgeld. Restitutie is niet mogelijk. Mocht je langer dan 6 weken niet aan de les kunnen deelnemen bijvoorbeeld wegens langdurige ziekte, zwangerschap of een blessure dan kan je jouw lidmaatschap tijdelijk stopzetten middels inlichten administratie (info@alphensemusicalschool.nl). Het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap is niet met terugwerkende kracht mogelijk.

Betalingsvoorwaarden:
1) Het lesgeld kan per maand of per volledig lesseizoen worden betaald.
2) Betaling geschiedt enkel door middel van digitale facturen / ideal / automatische incasso.
3) Na het verzenden van het inschrijfformulier ontvangt u per e-mail een inschrijfbevestiging.
4) Bij achterstallige betaling kan de leerling de toegang tot de les worden ontzegd.
5) Bij achterstand in betaling is inschrijving voor het nieuwe lesseizoen niet mogelijk.
6) Bij niet of niet tijdig betalen krijgt u een herinnering toegestuurd. Aan de eerste herinnering zijn geen kosten verbonden, mochten wij een derde herinnering moeten sturen dan bedragen de administratiekosten €15,-. Mochten wij na de derde herinnering de betaling nog niet ontvangen dan kunnen wij de gegevens overdragen aan een incassobureau.

Aansprakelijkheid:
1) Alphense Musicalschool is niet aansprakelijk voor diefstal in en rondom de (dans)studio of tijdens activiteiten die georganiseerd zijn vanuit Alphense Musicalschool.
2) Het volgen van de lessen geschiedt op eigen risico.
3) Bij ongeval of letsel kunnen geen schadekosten op Alphense Musicalschool worden verhaald. Dit geldt tevens bij diefstal en verlies.

Vragen:
Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met de directie of administratie van Alphense Musicalschool, via email: info@alphensemusicalschool.nl. Tussen de lessen door hebben de docenten hier vaak geen gelegenheid voor. Wij vragen uw begrip hiervoor.